อ่าวนาง                                                     สุสานหอย 75 ล้านปี

หมู่เกาะพีพี                                                อ่าวมาหยา เกาะพีพีเล

หาดไร่เลย์                                                 ทะเลแหวก

สระมรกตน้ำตกร้อน                                      น้ำพุร้อนเค็มคลองท่อม   

เกาะลันตา                                                 อุทยานแห่งชาติ เกาะรอก