นายณรงค์  หลักดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงทรายขาว

ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 4  ตอน  คลองท่อม - ควนกุน
ที่ กม.1003+890   ด้านซ้ายทาง

ระยะทางในความรับผิดชอบ

 m.traywhite111