นายจิระศักดิ์   สินศักศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน 
หัวหน้าหมวดทางหลวงอ่าวลึก

ตั้งอยู่บน  ทางหลวงหมายเลข   4   ตอน เขาคราม - ตลาดเก่า 
กม.942+027  ด้านซ้ายทาง


มีระยะทางในความรับผิดชอบ
 

 

m.aonang