นายณรงค์  หลักดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงทรายขาว

ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 4  ตอน  คลองท่อม - ควนกุน
ที่ กม.1003+890   ด้านซ้ายทาง

ระยะทางในความรับผิดชอบ

 

 

นายสุรเชษฐ์  เงินเจือทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงปลายพระยา

ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 4009  
ที่ กม.138+365  ด้านขวาทาง

ระยะทางในความรับผิดชอบ

 


นายวุฒิพงษ์  สมิหลัง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงกระบี่

ตั้งอยู่บน ทางหลวงหมายเลข 4  ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม

กม.975+585  ด้านขวาทาง

 

มีระยะทางในความควบคุม 

 
นายพีระวุฒิ  ไทยสยาม
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงคลองท่อม

ตั้งอยู่บน ทางหลวงหมายเลข   4   ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม
กม.1005+327  ด้านขวาทาง

ระยะทางในความควบคุม


นายจิระศักดิ์   สินศักศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน 
หัวหน้าหมวดทางหลวงอ่าวลึก

ตั้งอยู่บน  ทางหลวงหมายเลข   4   ตอน เขาคราม - ตลาดเก่า 
กม.942+027  ด้านซ้ายทาง


มีระยะทางในความรับผิดชอบ