งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน   ในทางหลวงหมายเลข   ๔   ตอน คลองท่อม-นาวง ระหว่าง กม.๑๐๒๒+๐๐๐-กม.๑๐๔๐+๐๐๐ (เป็นแห่งๆ)