งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ชนิดแขวนสูงแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา ๓ มม. ชนิด SUPER   HIGH INTENSITY GRADE และ VERY HIGH INTENSITY โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติกเกอร์พื้นหลังสีต่างๆ สะท้อนแสงตัวอักษร เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ สะท้อนแสง (มีเฟรม) ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เขาคราม-ตลาดเก่า ที่ กม.๙๗๒+๔๐๐ (LT.),ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตลาดเก่า-คลองท่อม ที่ กม.๙๗๒+๙๐๐ (RT.), ที่ กม.๙๘๐+๕๐๐ (LT.) และทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตลาดเก่า-คลองท่อม ตอน ๓ ที่ กม.๙๘๑+๓๐๐ (RT.)