งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรข้างทางแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา ๒ มม. ชนิด SUPER HIGH INTENSITY GRADE และ VERY HIGH INTENSITY โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติกเกอร์พื้นหลังสีต่างๆ สะท้อนแสงตัวอักษร เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง)     (มีเฟรม) ในทางหลวงหมายเลข ๔๒๗๘ ตอน ทอนแจ้-อ่าวตง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๔+๐๐๐ (เป็นแห่งๆ)