343  ถ.อุตรกิจ  ต.ปากน้ำ   อ.เมือง  จ.กระบี่   81000