นายอภิชาติ เพชรศรีจันทร์ ผู้อำนวยแขวงทางหลวง ได้สั่งการให้ทำการตัดแต่งต้นไม้ ูที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงกระบี่ เนื่องจากกิ่งไม้ได้ยื่นเข้ามาในผิวจราจร บดบังทัศนียภาพ และแสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง ยกตัวอย่างเช่น หากมีรถบัสท่องเที่ยว 2 ชั้น เฉี่ยวชนกิ่งไม้จนกระจกแตก บริษัทประกันอาจจะฟ้องร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายฐานปล่อยปละละเลยไม่ดูแลต้นไม้ ให้กิ่งไม้ล้ำเข้ามาในผิวจราจร โดยเฉพาะต้นพญาสัตบรรณ ซึ่งเป็นต้นไม้สูงประมาณ 3-4 เมตร จึงตัดแต่งให้เป็นทรงพุ่ม สวยงาม และรดน้ำใส่ปุ๋ยเป็นประจำ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงกระบี่ ได้รับการอบรมหลักสูตรการตัดแต่งกิ่งไม้ของกรมป่าไม้

 ต้นพญาสัตบรรณก่อนตัดแต่ง มีกิ่งยื่นเข้ามาบดบังทัศนียภาพ และแสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง

ต้นพญาสัตบรรณขณะกำลังตัดแต่งตามที่ได้รับการอบรมหลักสูตรการตัดแต่งกิ่งไม้ของกรมป่าไม้

หลังจากตัดแต่งกิ่งแล้ว รดน้ำ ใส่ปุ๋ยเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ต้นไม้แตกทรงพุ่ม สวยงาม

ต้นพญาสัตบรรณหลังจากตัดแต่งแล้ว 1 เดือน ไม่มีกิ่งรุกล้ำผิวจราจร ไม่บดบังทัศนียภาพ และไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน ก่อให้เกิดความสวยงาม และความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง