วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
          นายอภิชาติ  เพชรศรีจันทร์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่  พร้อมทั้งข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
แขวงทางหลวงกระบี่ ได้จัดพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร  
สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร  รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้  ณ  แขวงทางหลวงกระบี่