แขวงทางหลวงกระบี่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกระบี่ เปิดศูนย์อำนวยการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และปล่อยขบวนรถให้บริการฯ ณ จุดให้บริการตำรวจทางหลวง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายปริญญา  แสงสุวรรณ วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง กรมทางหลวง เป็นประธานในพิธี