ทำความดีเพื่อพ่อ  แขวงทางหลวงกระบี่ ร่วมทำกิจกรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช  การดำเนินการ ซ่อมผิวจราจรปะซ่อมหลุมบ่อ 2 สัปดาห์ ระหว่าง วันที่ 24  ต.ค. ถึง 4 พ.ย.59  โดยหมวดทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงกระบี่ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว