แขวงทางหลวงกระบี่ โดยนายอภิชาติ เพชรศรีจันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ ได้ดำเนินการกิจกรรรม "โครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา" ของหมวดทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงกระบี่ ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2560